سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شی
عزت الله رئیسی – دانشیار بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
محمد زارع – استادیار بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

چشمه های تاقدیس پودنو که از سازند کارستی آسماری تخلیه می شوند مورد بررسی قرار گرفته است. این چشمه ها بر اساس معیارهای هدایت الکتریکی، نسبت سولفات به آنیون، متوسط بده، نسبتبده ماکزیمم به مینیمم و مساحت حوضه آبگیر به سه گروه تقسیم بندی شده اند. علت تفاوت کیفیت درمورد هر گروه ازچشم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.