سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یوسف دادبان شهامت – کارشناس ارشد بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مهدی کارگر – کارشناس ارشد بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
هادی رحیم زاده برزکی – کارشناس ارشد بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده:

حوادث شبکه های آبرسانی شهری یکی از عوامل مهم آلودگی آب شرب شبکه و تلفات سرمایه های مادی است که پس از بررسی و شناخت عوامل ایجاد آنها ، با ارائه راهکارهای مناسب می توان تعداد حوادث شبکه آبرسانی شهر را کمتر نمود. در این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- مقطعی می باشد که به طریقه تکمیل پرسشنامه برای هر حادثه در شبکه و انشعابات آب شهر گرگان ، از فروردین ۱۳۸۳ تا خرداد ۱۳۸۴ انجام گرفت . با توجه به حجم بالای داده ها (حدود ۶۶۰۰ حادثه )، اطلاعات جهت تجزیه آماری به تفکیک زمانهای وقوع حوادث ، موقعیت، نوع ،جنس و قطر لوله های حادثه دیده و تعیین نرخ شکست و حادثه آنها مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که بیشترین حوادث در مدت ۱۵ ماه مربوط به تیر ما ه ۸۳ ۱۲% بود و کمترین حوادث در فروردنی و اردیبهشت ۸۳ ۲% اتفاق افتاده بودند. با توجه به نرخ بالای شکست در لوله های شبکه ۲/۲۷ شکست در کیلومتر در سال بیشترین آن مربوط به لوله های PVC 58/2 شکست در کیلومت در سال ) و کمترین آن مربوط به لوله های آزبست (۰/۲۸ شکست در کیلومتر در سال) محاسبه گردید .با توجه به اینکه متوسط نرخ شکست در کشور ۲ شکست در کیلومتر در سال می باشد، این نر خ در لوله های PVC از نرخ بالایی برخوردار می باشد. میانگین حادثه پذیری نیز در لوله های شبکه آب ۹/۷ حادثه در کیلومتر در سال محاسبه گردید. ۵۲ % حوادث در انشعابات و ۸% در شبکه های توزیع حادث شده بودند. از علت های حوادث و اتفاقات در شبکه آ ب شهر گرگان ، فشار بالای شبکه ، عمق استقرار لوله ها ، عمر بالا و پوسیدگی لوله ها و نیز جنس نامناسب لوله ها بودند. این تحقیق نشان داد که نرخ شکست و اتفاقات در شبکه آب شهر گرگان نسبت به میانگین کشوری بالا می باشد، که این باعث تحمیل هزینه مضاعف بر دوش شرکت آب وفاضلاب شده است. لذا با بررسی و اصلاح طراحی شبکه و استاندارد سازی انشعابات تا حدود زیادی می توان از ایجاد حوادث کاست.