سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ململ مشتاقیون – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد منشی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کلانتر – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه یزد
محمدرضا رحمتی – کارشناسمجتمع فولاد آلیاژی ایران

چکیده:

این تحقیق مربوط به واکنشهای شیمیایی و فازهای ایجاد شده در اثر نفوذ سرباره گرانرو با ترکیب متغیر ایجادشده در تاندیش به درون ساختار متخلخل پلاستر می باشد. اکسید پایه در پلاستر تاندیش MgOاست کهشامل درصد کمیSiO2 و ناخالصی ها می باشد. آنالیز سرباره تاندیش برای یک نوع فولاد ۱۱۹۱D بر اساس استاندارد DIN وسکوئنسهای متفاوت ترکیب کام ً لا متغیری را ایجاد می کند. نتایج نشان می دهد که سرباره هنگامیکه به درون تخلخلهای پلاستر نفوذ می کند، فازهایی نظیر مونتی سیلیت CaO.MgO.SiO2 و مروینیت ۱٫۵CaO.0.5MgO.SiO2 در اطراف دانه های MgO ایجاد م یکند و دمای لیکوئیدوس از ۲۸۰۰ درجه به حدود ۱۵۰۰ کاهش می یابد و باعث انحلال دانه های MgO می شود دیاگرام فازی CaO-SiO2-MgOبیان می کند که کاهشSiO2به مقادیر کمتر از ۲۰ % و افزایشCaOبه بالاترین مقدار ممکن، باعث افزایشدمای لیکوئیدوس به بالای ۲۰۰۰ درجه می گردد.