سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شاهرخ آهنگرانی – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
تقی شهرابی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد سیدرضی – عضو هیئت علمی شرکت توانیر

چکیده:

سالانه خسارات ناشی از خوردگی موجب صرف هزینه زیادی جهت تعویض و تعمیر تجهیزات و تاسیسات فلزی اکثر صنایع، بخصوص صنایع نفتی و نیروگاه های کشور می گردد. خوردگی در تجهیزات نیروگاه ها، نظیر بویلرها ، کندانسورها و توربین ها، از جمله مهمترین مواردی است که موجب توقف نیروگاه میشود. در اینمورد خوردگی در لوله های کندانسور از مشکلات عمده یک نیروگاه می باشد، زیراسوراخ شدن این لوله ها به دلیل خوردگی موجب نشت آب خنک کن از داخل لوله ها به درون سیکل بخار می شود، در این صورت به دلیل الوده شدن آب مقطر و بخار درون سیکل، خسارات شدیدی به بویلر وتوربین های نیروگاه وارد خواهدشد. به همین دلیل کنترل خوردگی در کندانسورها نقش مهمی را در بهره بردرای از نیروگاه ها خواهد داشت.
هدف از انجام این پروژه نیز بررسی علل سوراخ شدن لوله ها در کندانسورهای نیروگاه شهید مدحج اهواز بوده است. در این مورد بررسی های انجام شده جهت تعیین علت زوال این لوله ها نشان داد که حضور باکتریهای احیا کننده سولفات (SRB) در آب خنک کن و همچنینیلهای غلظتی اکسیژن به دلیل ایجاد رسوبات ناخواسته بیش از حد در داخل لوله ها، مهمترین علل سوراخ شدن لوله های آدمیرالتی کندانسورهای این نیروگاه بوده است.
بدین ترتیب بر اساس تحقیقات انجام شده در مورد کاهش مکانیزمهای خوردگی از نوع فوق، پیشنهاد میشود از آلیاژهای مناسب تری مانند آلیاژهای Cu-Ni و ترجیحا Cu-30 , Ni به جای برنج آدمیرالتی در لوله های کنداسورهای فوق استفاده شود و همچنین مواردی نظیر استفاده از مواد ضد رسوب مناسب، تزریق کلر بر اساس نتایج ازمایشهای میکروبیولوژی، تمیز کردن لوله ها، پائین نگه داشتن PH، و استفاده از ممانعت کننده های مناسب با مس مورد توجه قرار گیرد.