سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی منصوری – مرکز تحقیقات دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:

جهتتولید اتیلن بهعنوان ماده اولیه تولید مواد پلیمری پرمصرف مانند پلی اتیلن سبک پلی اتیلن سنگین و غیره از فرایند شکست حرارتی هیدروکربنهای پارافینی از نرمال پنتان تا اتان درمجاورت بخار آب استفاده می شود که با توجه به مقرون به صرفه بودن خوراک اتان درایران نسبت به خوراکهای دیگر از خوراک اتان استفاده می شود اتان پس ازمخلوط شدن با اتان برگشتی از واحد و بخار آب واردراکتور کراکینگ می شود راکتور کراکینگ اتان پتروشیمی بندرامام ازنوع لوله ای با قطر ثابت بصورت کویل با زمان اقامت کم می باشد درطول چندین سال سرویس دهی راکتورهای لوله ای کراکینگ اتان واحد الفین پتروشیمی بندرامام مشاهده شده هک بیشتر ناحیه انتهایی لوله راکتور پاسهای هفتم تا نهم دچار ترک و تغییر حجم میشوند که با صرف هزینه جهت تعویض پاسهای انتهایی همراه است این اشکالات ناشی از کربنیزاسیون کویل دراثر تشکیل کک می باشد که دراین تحقیق ضمن بررسی آزمایشهای متالوژیکی و نظرات بازرسی فنی با ارایه مدل ریاضی کراکینگ حرارتی اتان علل تشکیل کک درقسمت انتهایی راکتور بررسی گردید که با پیشنهاد افزیاش شدت جریان خوراک و کاهش زمان اقامت علاوه بر انیکه مدت زمان سرویس دهی راکتور افزیاش یافت بلکه مقدار کک تشکیل شده با اندازه گیری درصد دی اکسید کربن ناشی ازسوخت کک حاصل ازکک زدایی بسیارکمتر از مقدار قبل از افزایش خوراک بود.