سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد جوهرزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو انجمن بهداشت محیط کشور

چکیده:

رودخانه کارون با طی مسیری حدود یک هزار کیلومتر از مهم ترین منابع آبی کشور است. کارون در محدوده استانی و ملی، دارای اهمیت بسزایی است. کارون بزرگ علاوه بر تامین آب مورد شرب اکثر اهالی خوزستان با احداث تاسیسات برقی آب بر روی این رودخانه نیازهای بسیاری از مراکز صنعتی و کشاورزی را از نظر آبی و انرژی تامین می نماید. اما به دلیل عدم بهره برداری بهینه و رها سازی پسابهای خانگی، کشاورزی و صنایع مهم شیمیایی ، فلزی ، غذایی ، نفت ، سلولوزی، نیروگاهها و سایر فعالیتهای کسب و کار سبب گردیده که روز به روز بر میزان آلودگی و EC آب کارون افزوده گردد. نظر به اینکه رودخانه کارون بعنوان بزرگترین رودخانه کشور از دیرباز نقش مهمی در کشاورزی، فرهنگ ، اقتصاد و طبیعت ایران به عهده داشته است و با توجه به استفاده های چند جانبه از کارون در شرایط کنونی، ایجاب می نماید که برنامه ریزی دقیق و دراز مدتی برای زنده نگه داشتن این شاه رگ حیاتی طراحی و اجرا گردد، بطوریکه کلیه طرحها و فعالیتهای اقتصادی با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در یک مجموعه هماهنگ گنجانده شوند. زیرا که آب جزیی از محیط و زیربنای حیات و عنصر ضروری برای الگوی توسعه است. در این مقاله راهکارهای مناسب برای بهره برداری بهینه از این منبع عظیم آبی ارائه شده است. در این راستا علل روند رو به تزاید شوری آب کارون در اثر فاضلابهای صنعتی، خانگی، زه آبهای طبیعی و مصنوعی، تغییر مسیر طبیعی و پیاپی کارون، وجود ماهیسراها و بالاخره کاهش دبی رودخانه در اثر انتقال قستمی از دبی آن به حوضه دیگر، این عوامل و سایر عواملی که در متن مقاله ارائه خواهد شد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادهای لازم در جهت بهبود وضع موجود داده شده است.شایان ذکر است که روند رو به تزاید شور شدن مختص رودخانه کارون نیست سایر منابع آبی نیزکم و بیش سیر افزایش EC را دارند که در هر منطقه مسائلی مربوط به خاص خود را می طلبد.