سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شاهرخ آهنگرانی – دانشجوی دکترای مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی ومهندسی
علیرضا صبورروح اقدم – استادیار دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی ومهندسی
داور رضاخانی – کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو

چکیده:

پره های ردیف اول توربین های گازی به جهت شرایط ویژه بکارگیری آنها، تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر خوردگی داغ، اکسیداسیون، سایش، برخورد ذرات خارجی، و غیره، تخریب گردیده و به جهت کاهش عمر کاری آنها، راندمان توربین کاهش یافته و در نهایت موجب هزینه های سنگینی جهت تعمیرات دوره ای و جایگزینی پره های جدید می گردد . در این خصوص به نظر می رسد بهترین روش جهت جلوگیری از خوردگی و اکسیداسیون، استفاده از پوشش های محافظ باشد . امروزه پوشش ها جزء جدایی ناپذیر قطعات توربین شده اند و استفاده از آنها نه تنها به دلیل افزایش خوردگی عمر مفید قطعه را افزایش می دهد بلکه می ت واند موجب بهبود راندمان توربین گردد . در توربین گازی مدل TG20 مورد تحقیق در یکی از نیروگاه های کشور ، علت تخریب پوشش های موجود در پره های متحرک ردیف اول آن واحد، از روش های میکروسکوپ نوری وSEM، آنالیز به روش های EMPA ، و EDAXمورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مکانیزم های
خوردگی حاکم در تخریب آنها شناسایی گردید .