سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیدرضا الله کرم – دانشکده فنی دانشگاه تهران
علیرضا معینی – مجتمع مس سرچشمه
رضا سلطانی – مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

زره های مانتل در واحد سنگ شکن های ثانویه و ثالثیه مجتمع مس سرچشمه از جنس فولاد هادفیل د بوده و جهت خردایش بکار گرفته می شوند . این زره ها ساخت تولید داخل بوده و توسط ریخته گری تهیه شـده و سپس تحت عملیات حرارتی واقع می شوند . مهمترین مشکل این زره ها شکست زود هنگام آنهـا مـی باشـد که زمان شکست بین چند هفته تا چند ماه متغیر است . شکل زر ه ها به صورت یک مخروط ناقص می باشد که قطر قسمت فوقانی آن ٨٠ سانتی متر و قطر قسمت تحتانی آن حدود ٢ متر می باشد . هدف از انجام ایـن پروژه تعیین علل شکست زود هنگام زره ها بوده است . در این راستا بررسی های شکست نگاری در اعمـاق مختلف ضخامت زره به همراه آنالیز سطوح شکست نشـان داد نـد کـه ترکهـای منجـر بـه شکسـت زره از دیوارة داخلی زره که در تماس با بدنة اصلی سنگ شکن بوده شروع شده اند و ارتباطی به سایش و م تع ا ق ب ـ اً تخریب بواسطه سایش زود هنگام ندارند . علت شروع و توسعه ترکها مرتبط به ترکیـب شـیمیایی، شـرایط ریخته گری و عملیات حرارتی و بالاخص نحوة کوئنچ کردن زره ها بوده است .