سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی رحیمی – کارشناس ارشد متالورژی شرکت میثا ق
ابوالفضل گودرزی زاده – کارشناس ارشد متالورژی شرکت سازه گسترسایپا

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی علل شکست از ناحیه افزایش قطر یافته در لوله های آلومینایزشده مورد استفاده در مجموعه ابتدای اگزوزپراید(لوله بعداز منیفولد دود )می باشد.استفاده از ورق ها ولوله های آلومینایزشده ،که به روش غوطه وری گرم تولید شده اند، در صنایع خودروسازی بخصوص در اگزوز سازی کاربرد قابل ملاحظه ای دارد.در این مقاله اثر گسستگی پوشش آلومینایز در تشکیل ترک درشرایط خستگی حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه های از لوله های آلومینایز در شرایط کاری مختلف تهیه گردید. آزمایشات وبررسی نتایج نشان دادکه عامل شکست این نوع لوله ها،گسستگی پوشش آلومینایز در اثر )expandingفرایند کارمکانیکی افزایش قطر ابتدای لوله( وتماس مستقیم فلز پایه با اتمسفرخورنده در شرایط کاری خودرو(دمای بالاوخستگی ناشی ازارتعاشات خودرو)می باشد.همچنین با ایجاد تغییر در طراحی از شکسته شدن پوشش آلومینایز ودر نهایت شکست قطعه جلوگیری شد