سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

شهرام بهادرانی – شرکت مدیریت تولید برق اصفهان – دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – شرکت مدیریت تولید برق اصفهان – دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بویلر واحد ۱۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان با قدرت تولید ۴۸۵T/h بخار با فشار ۱۲۵kg/cm2 و درجه حرارت ۵۴۰ درجه سانتی گراد که در سال ۱۳۵۳ مورد بهره برداری قرار گرفته، از سال ۱۳۶۴ درمعرض توقفهای ناگهانی ناشی از ترکیبدن لوله های سوپر هیترنهائی (از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی نوع ۳۲۱H) بوده است که از سال ۶۶ مسئله شدت یافته است. در ابتدا حوادث روی قاعده Uهای لوله ها و سپس در محل بستهای سوپر هیتر صورت می گرفته که با تعویض اکثر Uها، دامنه حوادث به محلهای مستقیم لوله ها نیز گسترش یافته است.
در بررسی سوابق کار واحد، موارد غیرعادی زیر مشاهده میشود:
۱- اورهیت شدن بویلر در سال ۵۸
۲- خارج بودن متناوب هیتر فشار قوی بعلت سوراخ شدن تیوبها و خروج دائم آن بمدت سه سال
۳- عدم اسیدشویی صحیح و بموقع لوله های واتروال و قلیاشوئی جداره خارجی لوله ها.
جهت تشخیص و بررسی عللحوادث مذکور نمونه هایی از لوله های سالم و آسیب دیده سوپر هیتر مورد آزمایشات گوناگون از جمله بررسی میکروسکوپ الکترونی، متالوگرافی، آنالیزهای گوناگون و تستهای مکانیکی قرار گرفتند که نتایج آزمایشات به اتفاق وقوع گسیختگی خزشی و خاتمه عمر خزشی لوله ها را تایید نمودند.