سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بابک رسولی – کارشناس ارشد متالورژی، مدیر خدمات بازرسی فنی RWTUV
سعید ساقی – کارشناس ارشد متالورژی
ندا طافی – کارشناس شیمی، تحقیق و توسعه پتروشیمی بندر امام

چکیده:

بدنه داخلی توربین گازی ) ) Hot Gas Casing از جنس Nimonic 75 می باشد . دو مشکل اساسی در این بدنه گزارش شده است . یکی دفرماسیون بدنه و دیگری ترک های عرضی زیاد در
زیر منطقه Collar می باشد . برای بررسی و آنالیز متالوژریکی این تحقیق ابتدا از جنس خام آنالیز شیمیایی به روشی شیمی تر گرفته شد، سپس به تعداد ۰۱ نمونه خام و کارشده مت الوگرافی انجام
شد، سپس نمونه های کارشده به تعداد ۶ عدد مورد عملیات حرارتی مختلف قرار گرفتند که بهترین حالتی که مشکل ریزساختار را مرتفع می کرد این بود که بدنه در دمای ۰ C 1120 به مدت ۲ ساعت مورد آنالیز انحلال قرار گرفته سپس بمدت ۲۴ ساعت در دمای ۰ C 845 پیرساز ی شود . مراحل بعدی کار چنین بود که از نمونه کارشده تست XRD انجام گرفت و لایه های اکسیدی تشکیل شده تفسیر شد و تأثیر گوگرد بر این پوسته مورد بررسی قرار گرفت . سپس از نمونه ها تست کشش سرد، تست ضربه و تست جوش برای هر دو الکترود انجام شد و نرخ خزش سوپرآلیاژ مزبور محاسبه شد و برای بدنه داخل از سیستم Rib گذاری استفاده شده و از طریق برنامه ریزی کامپیوتری تعداد Rib ها بدست آمد و در پایان پیشنهادات عملی ارائه گردید