سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین صداقتی – دانشجوی دکتری مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، ت

چکیده:

در این مقاله به بررسی دلایل عدم استقبال دانشجویان از انجام پروژه های صنعتی پرداخته می شود. در ارائه دلایل دهگانه مطروحه، برخی متوجه بخش دانشگاهی، برخی متوجه بخش صنعتی و تعدادی نیز متوجه هر دو بخش می باشد. پس از تشریح این دلایل، مهمترین راهکار برون رفت از وضعیت نامناسب موجود تغییر نگرش اساتید دانشگاه و صاحبان صنایع که البته با اصلاح عملکرد نیز همراه خواهد بود عنوان شده است.