سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین دشتی – پزشک طب کار – شرکت ایران خودرو
بتول شریعتی – اپیدمیولوژیست

چکیده:

غیبت از کار یکی از مشکلات عمده ای است که هر ساله ضررهای هنگفتی را متوجه کار فرمایان و سایر سازمان های مربوطه از جمله بیمه می نماید . مطالعات گسترده ای که در سراسر
دنیا در این رابطه انجام شده است، نشان می دهد که غیبت از کار رابطه زیادی با علل ظاهری ذکر شده توسط فرد ( بیماری – مشغله و گرفتاری های روزمره ) ندارد و عوامل متعدد سازمانی ، فردی و اجتماعی در بروز آن دخیل می باشند که کنترل آنها می تواند به کنترل و کاهش میزان غیبت از کار منجر شود . در شرکت ایران خودرو در سال ١٣٧٨ مجموع -اً ٣٨٦٩٩٣ ساعت کاری از دست رفته به علت غیبت از کار وجود داشته است . با توجه به اهمیت مسئله و همچنین با توجه به فقدان مطالعاتی مشابه بر روی موضوع مزبور در داخل کشور، بر آن شدیم تا با انجام یک مطالعه مورد شاهدی بر روی ١٩٠ نفر شاهد و ١٩٠ نفر مورد به بررسی علل تاثیر گذار بر غیبت از کار بپردازیم . نتایج نشان داد که برخی از عوامل تاثیر گذار بر روی غیبت از کار که در مطالعات سایر کشورها نیز مشخص شده اند در این مطالعه نیز ارتباط معنی دار با کاهش یا افزایش میزان غیبت از کار داشته اند .. سایر عوامل، در این مطالعه رابطه معنی دار یا میزان غیبت از کار نشان نداده اند که در بحث به آنها پرداخته شده است .