سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدال شهریور –

چکیده:

در این بررسی ابتدا از طریق عکس های هوایی و بازدیدهای صحرایی نقاط آسیب پذیر رودخانه مشخص گردید و سپس با توجه به تنوع مرفولوژیکی مسیر رودخانه، یک بازه از رودخانه مشخص گردید و کلیه مطالعات لازم بر روی این بازه متمرکز گردید. این مطالعات شامل مطالعات زمین شناسی، خاک شناسی، مشخصات هندسی رودخانه، نمونه برداری رسوبات کف و دیواره های عمودی دو طرف رودخانه و تعیین منحنی دانه بندی آنها، تعیین بار کف و معلق رودخانه و تعیین برخی از خصوصیات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی رودخانه می باشد. با توجه به این مطالعات و بازدید های دقیق و مکرر صحرایی از نقاط آسیب پذیر و فرسایش یافته رودخانه، مشخص گردید عوامل متعددی در فرسایش کناری، و در نتیجه گل آلودگی رودخانه بشار دخالت دارند که مهمترین این عوامل عبارتند از:۱- شرایط هیدرولوژیکی حاکم بر منطقه ۲- تغییر موفولوژی رودخانه۳- وضعیت سازندهای بستر و دیواره های عمودی رودخانه ۴- نقش انسان از طریق عملیات زراعی در تراس های کناری رودخانه، برداشت غیر اصولی از شن و ماسه بستر و کناره های رودخانه و تخریب جنگلها و مراتع قسمتهای بالا دست حوزه آبخیز رودخانه.