سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کرمیان – برق منطقه ای خراسان-قسمت برق تربت حیدریه و خواف

چکیده:

پست های توزیع برق اغلب در فواصل طولانی از محل مراکز اتفاقات برق واقع گردیده اند و به علل مختلف ممکن است یک فاز از شبکه ۲۰kv قطع گردد و در همین رابطه به علت ایجاد نوسان ولتاژ و افت ولت شدید در شبکه فشار ضعیف تا زمان اطلاع مشترکین به اتفاقات و حضور مامورین در محل او قطع برق و رفع نقص خسارات زیادی متئجه تجهیزات شبکه و مشترکین می گردد. در این مقاله سعی شده است که در ابتدا علل قطع یک فاز از شبکه ۲۰kv و سپس تاثیر آن در ولتاژ خروجی ترانسفورماتور و شبکه فشار ضعیف و آثار سوء آن به تجهیزات برقی مشترکین و در نهایت راه حل جلوگیری از آن ارائه گردد.