سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدامیر اسعد فاطمی – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی، گروه معدن
سیدیوسف احمدی بروغنی – عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
امین چمنی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ
محمد نجفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

چکیده:

روستای رزگ در ۱۲ کیلومتری جنوب بیرجند در دامنه ای قرار گرفته است که گسلهای موجود در منطقه اکًثرا حالت تقاطعی داشته و در محل گسلها فرسایش و جریان آب باعث شده سنگ منطقه
شدیًدا هوازده شود . شیروانی مجاور روستا نیز حاصل همین فرسایش شدید می باشد . علت اصلی پدیده زمین لغزش در این شیروانی همراه با جابجایی قابل ملاحظه و وارد آمدن خسارت شروع
شد، نفوذ مقادیر زیاد آب به داخل توده خاک بود . اگرچه بعد از مدتی لغزش و حرکت زمین به صورت قابل حس متوقف شد و ًظاهرا شیروانی به حالت پایدار رسید، اما همچنان احتمال ادامه حرکت شیروانی در اثر نفوذ آب و وقوع زمین لرزه وجود دارد . در این مقاله وضعیت پایداری دامنه مذکور در حالت استاتیکی و دینامیکی توسط نرم افزارهای CLARA و ANSYS و آنالیز حساسیت پایداری شیروانی نسبت به میزان شتاب دینامیکی، مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که شیروانی به صورت استاتیکی پایدار می باشد، اما تغییر وضعیت آب و اعمال نیروی دینامیکی باعث ناپایداری و لغزش شیروانی می گردد .