سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرحیم کریمی – کارشناسی زمین شناسی
حسین شیخ زاده – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
حسین صفاری – کارشناسی زمین شناسی

چکیده:

از جمله مشکلات حفاری سازند گچساران در میدان نفتی مارون، مچالگی لوله های جداری است که دراین مقاله این مشکل از دیدگاه زمین شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصله نسبت درصد مچالگی در یال شمالی بیشتر از یال جنوبی و منطقه محوری میدان می باشد بررسی وضعیت لیتولوژی سازندها نشان میدهد مارل ها بیشترین نقش را در بروز مچالگی داشته اند. نقش نمکها در این میان اندک و ضعیف بوده و انیدریت و آهک نقشی در بروز این پدیده ایفا نکرده اند.