سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

داریوش بهره دار – کارشناس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

چکیده:

دشت مغان درگوشه شمال غربی کشور به مساحت حدود ۹۰ هزار هکتار درکناره راست رود مرزی ارس واقع گردیده است. احداث سد انحرافی میل و مغان بر روی ارس و ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی در پهنه این دشت، منجر به تاسیس کشت و صنعت و دامپروری مغان گردید. بهره برداری از تاسیسات توزیع آب در مزارع این کشت و صنعت از کیفیت مناسبی برخوردارنبوده بطوریکه منجر به بروز مشکلات و معضلاتی شده که عدم توجه به بهسازی آن ، ادامه بهره برداری را دشوار و احتمالا در پاره ای قسمت ها متوقفخواهد نمود. دراین مقاله سعی شده است خلاصه نتایج بررسی ها و تحقیقات صحرایی نگارنده در مورد نارسایی های موجود در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و همچنین قطعه بندی زراعی و توزیع آب در مزارع کشت و صنعت مغان ارائه گردد. همچنین در پایان مقاله رئوس پیشنهادات برای بهسازی وضعیت فعلی نیز درج گردیده است.