سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی محمودی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین معین وزیری – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد حسین رضوی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در منطقه رودهن، واقع در شمال شرق تهران، فعالیتهای آتشفشانی پالئوژن بصورت آذرآواری و گدازه دیده می شود. گدازه ها بیشتر بازالتی و گاهی آتدزیتی بوده، مساحتی به درازای ۱۵ کیلومتر و پهنای ۰/۵ تا ۷ کیلومتر را پوشانیده اند. در زیر گدازه های فرسایش یافته، دایکها و سیلهای تغذیه کننده در سطح زمین رخنمون یافته اند. دایکها که غالباً بازالتی، گاهی آندزیتی و یا تراکی آندزیتی و ندرتاً داسیتی هستند، سازند کرج و گاهی گدازه ها را نیز قطع کرده اند. در آندزیتها، فنوکریستالهای پلاژیوکلاز حالت ناپایداری ( غبارآلود یا بافت هیالوپوئی کیلیتیک) از خود نشان می دهند. در این سنگها میکروفنوکریستالها دارای هسته ی ناپایدار و حاشیه ی پایدار( صاف ) و فنوکریستالها دارای هسته ی صاف، گوشته ی ناپایدار و حاشیه ی پایدار هستند که حاشیه ی پایدار، همزمان با تبلور میکرولیتها تشکیل شده است. از آنجا که شواهد قابل قبول دال بر اختلاط ماگمائی در این آندزیتها دیده نشده لذا علت ناپایداری فنوکریستالهای پلاژیوکلاز را افزایش ناگهانی فشار بخشی آب در قلمرو نا آمیختگی سیلیکات-آب می دانیم.