سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کمال سلیمانی – فوق لیسانس خاک و پی از دانشگاه علم و صنعت
حسین صالح زاده – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
محمدحسن بازیار – استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

سد مهاباد یک سد خاکی _ سنگریزه‌ای با هسته رسی باریک، به ارتفاع حداکثر ۵/۴۷ متر و طول ۷۰۰ متر در غرب ایرانمی‌باشد. از همان ابتدای ساخت نشست‌ها و جابجایی‌های افقی غیرمتعارفی در بدنه سد ملاحظه شد. جهت بررسی علل تغییر شکل‍‍های سد، با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS برای مدت ۳۰ سال رفتار سد آنالیز معکوس شد و نتایج با مقادیر اندازهگیری شده مقایسه گردید. بررسی داده‍های پیزومتری سد و خروجی برنامه نقش پوسته ریزدانه پایین‍‍دست و تراکم کم مصالح را در نحوه رفتار سد نشان می‍‍دهد. براساس آنالیزهای انجام شده می‍توان احتمال وجود ترک در ترازهای بالایی هسته رسی را پیش‌بینی نمود.