سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین عالمی – کارشناس ارشد شرکت سهامی اب منطقه ای یزد

چکیده:

در دو دهه اخیر نشست و گسیختگی زمین در استان یزد و در دشت یزد -اردکان عامل ایجاد خسارتهای زیادی در منطقه شده است. این پدیده باعث گسیختگی سطح جاده ها، شکسته شدن لوله های ابرسانی ،کج شدن دکلهای برق و ایجاد نشستهای نامتقارن در ساختمانها و در نتیجه ایجاد شکستگی در سازه ها شده است. در این تحقیق بر اساس مطالعات حاصل از آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی علل ایجاد پدیده نشیت بررسی شده است که بر اساس آن عامل اصلی رمبندگی خاک منطقه می باشد.