سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا آشوری – مدیر مطالعات کاهش آب بحساب نیامده، شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

با توجه به این مطلب که بخش مهمی از معضلات بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب ، نشست لایه های زیر و روسازی کانالهای لوله گذاری شده،حوادث و هزینه های ناشی از آن می باشد. این شرکت نسبت به بازدید میدانی از تمام مراحلحفاری، خاکریزی و ترمیم آسفالتپروژه های اجرایی و مطابقت آن با استانداردهای مکانیک خاک و روسازی (آشتو) اقدام که تحقیقا، علل کاهشحجم خاک یا نشست لایه های مسیرهای لوله گذاری دو دلیل عمده ذیل می باشد:
۱- نشست لایه های خاک روی لوله و آسفالت ناشی از وزن وسایل نقلیه عبوری.
۲- نشست لایه های خاک روی لوله و آسفالت بدلیل نفوذ رطوبت نزولات آسمانی ویا نشتی شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب
بنابراین در این مقاله مباحث مختلف ذیل مورد بررسی واقع شده است:
الف) اجزاء تشکیلدهنده لایه های روسازی کانالها:
– خاک بستر کوبیده شده ، بستر روسازی با تراکم ۸۵% زیر اساس، اساس و آسفالت (آستری و توپکا)،
ب) عوامل موثر در مرمت کانالها :
– خاک بستر روسازی، مصالح، شرایط جوی، وسایط نقلیه ، توان مخارج و هزینه کرد پروژه .
ج) ضرورت نمونه برداری خاک:
– شناخت انواع خاک و اجزاء تشکیل دهنده آن طبق استاندارد آشتو (قلوه سنگ، شن، ماسه، لای، رس و موادکلوئیدی)
– روش ساده شناسی خاک لای از خاک رس
– جدول رده بندی جنس خاکها طبق استاندارد آشتو
د) تعریف نشست خاک (کاهش حجم خاک یا تحکیم):
– آشنایی با درصد تراکم خاک، روشهای انجام آزمایش تراکم خاک
ذ) فرمولهای محاسباتی و کاربردی مباحث لایه های زیر اساس، اساس و آسفالت.
ر) روش ایجاد تراکم و کاربرد انواع غلتکها (کمپکتور)
س) اثر یخبندان و تورم روی لایه های خاک و خرابی نوارهای مرمت شده
ش) اقدامات اصلاحی جهت بهبود فرآیند زیر سازی توسط پیمانکاران
ص) راهکارهای پیشنهادی جلوگیری از نشست لایه ها
ض) انواع لوله ها و بارهای وارده به همراه اشکال مختلف تاثیر بسترهای نامناسب در حوادث و نحوه بارگذاری آنها (بر حسب تجربیات اجرایی)