سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن زیاری – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محمدمهدی خبیری – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهرا

چکیده:

در کشور ایران با توجه به وسعت مناطق کویری و شرایط آب و هوایی آن، که درجه حرارت شب و روز آن و زمستان و تابستان آن بسیار متفاوت است، مطالعه وبررسی ارتباط ترکهای انقباضی که در سطح وسیعی از روسازیهای آسفالتی مشاهده می شود با شاخص برودت دارای اهمیت می باشد. در این تحقیق با توجه به شرایط جوی مناطق کویری ایارن و درجه حرارت هوا به بررسی دلایل وقوع این ترک ها پرداخته شده و با پژوهش هایی که در اینارتباط با سایر کشورها انجام گرفته مقایسه گردیده است. همچنین به دلیل اهمیت ارایه روش بهینه جهت کاهش انعکاس این نوع ترکها و موضوع انتخاب نوع قیر در این شرایط آب و هوایی، روشهای استفاده شده مورد توجه قرار گرفته است.