سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش بلوردی – فوق لیسانس مهندسی معدن (گرایش تخصصی ژئوتکنیک) ، طرح نیروگاه های آبی متو

چکیده:

ساختگاه نیروگاه برق آبی سد شهید رجایی با ظرفیت ۱۳/۵مگاوات در ۴۰ کیلومتری شهر ساری و پائین دست سد در ساحل سمت چپ رودخانه تجن واقع شده است. درمصالح شیب سمت چپ مشرف به نیروگاه که عمدتا از جنس رسهای لای دار تشکیل شده، زمین لغزشی در ۲۵ مردادماه ۱۳۸۱ رخ داده و توده عظیمی از مصالح به پائین دست جابجا شده است. مقاله حاضر مشتمل بردو بخش ، پرامون زمین لغزش مذکور می باشد. در بخش اول به بررسی عوامل مسبب ونحوه رخداد زمین لغزش پرداخته می شود. سپس با مدل کردن توده لغزیده شده و به کمک نمودارهای ارائه شده توسط Hock & Brayپارامترهای مقاومت برشی بدست آمده از آزمایش مقاومت برشی نمونه های اخذ شده از مصالح شیب بررسی و تحلیل گردیده است.
در بخش دوم اثرات و تبعات لغزش حادث شده در پروژه نیروگاه سد شهید رجائی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه محل نیروگاه در معرض توده لغزیده شده واقع شده بود، بناچار محل نیروگاه می بایست جابجا شد و یا اینکه به نحوی شیب لغزیده شد ه تثبیت می گردید.
در این راستا گزینه های مختلف مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفته و مجددا مطالعاتی در خصوص مکان یابی نیروگاه انجام شده است که شرح گزینه های مختلف و نتیجه مطالعات طی این مقاله ارائه خواهد شد.