سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عزیز شهرکی – واحد-دانشکده پرستاری و مامایی – زابل
مهناز کیخاژاله – بیمارستان امام خمینی (ره)
تابنده هرمزی – دانشکده پرستاری و مامایی – زابل

چکیده:

هر آسیبی که در اثر افزایش انرژی ورودی به بدن ایجاد می شود را تروما می گویند ، در کشور ما ترومامسئله بسیار مهمی است ، زیرا اگر چه بیماری های قلبی و عروقی ، اولین عامل مرگ و میر هستند ، اما بیشترین عمر از دست رفته در اثر تروما است. بیماری های قلبی و عروقی بیشتر در افراد مسن روی می دهد ولی تروما معمولا در افراد جوان اتفاق می افتد و عم از دست رفته رد این افراد طولانی است. در نتیجه ضررهایی که به علت از دست رفتن نیروی جوان به جامعه وارد می شود چهاز نظر اقتصادی و چه معنوی بسیار بالا است . این مطالع با هدف بررسی بیماران ترومایی بستری شده در بیمارستان امام خمینی (ره) زابل می باشند.
مواد و روش:
در این مطالعه توصیفی – تحلیل مقطعی (cross-sectional) که بر وری ۱۲۰ بیمار بستری در ۶ ماهه دوم سال۱۳۸۵ به عمل آمده ، از طریق فرم جمع آوری داده ها ، اطلاعات دموگرافیک ، اطلاعات مربوط به حادثه، عضو آسیب دیده ، اقدامات درمانی انجام شده قبل و بعد از درمان بیماران ثبت گردید و نیز شدت تروما بر اساس معیار GCS (7-3= GCS ( شدید) و ۱۲-۸=GCS (متوسط) ۱۵-۱۲=GCS (خفیف)) مشخص شد.
نتایج :
افته ها نشان داد که ۷۴ درصد بیماران مرد و ۲۶ درصد زن بودند . اکثریت مصدومین (۴۰%) در گروه سنی ۲۹-۲۰ سال قرار داشتند . اکثریت بیماران بستری بعلت تصادفات (۷۲%) بودند، و سپس ۱۴% ، سقوط از ارتفاع ، ۱۰% چاقو خوردگی و ۴% تیر خوردگی ، بوودند ، بیشترین فراوانی بیماران آسیب دیده متعلق به اتومبیل س.اراندر خارج از شهر (۶۰%) و بعد از آن اتومبیل سواران در داخل شهر (۸%) و سپس موتور سواران (۴%) بود . بیشترین علت تصارفات سرعت بیش از حد و عدم کنترل آن بود. تنها ۱۲% بیماران توسط آمبولانس فوریت های پزشکی به اورژانس بیمارستان انتقال یافتند . بیشتین عضو آسیب دیده سر (۷۸%) و سپس اندام ها با (۲۲%) بود. پس از اقدامات اولیه درمانی ۸۰% مصدومین به پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب ارجاع و در بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) تحت درمان های بعدی قرار گرفتند. ۳۸% بیماران ترومای شدید ۳۵% ترومای متوسط ۲۷% ترومای خفیف داشتند . ۱۱% بیماران بعلت وخامت حال عمومی فوت نمودند.
بحث و نتیجه گیری:
کشور ما جزء ۳ کشور اول دنیاست که مردمش در اثر تصاذفات رانندگی جان خود را از دست می دهند . لذا لازم است مرکز مجهز تروما در تمامیشهر ها راه اندازی شوند. همچنین با ثبت دقیق اطلاعات بیماران ترومایی می توان کمک قابل توجهیبه ارتقاء کیفیت مراقبت از این بیماران نمود.