سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
پرشنگ آذری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرحسام حسنی –
امیرحسین جاوید –
عبدالرحمن آذری –

چکیده:
چاهها دچار کاهش آبدهی و انسداد لوله های جدار توسط رسوبات می شوند. در آنالیز شیمیایی نمونه ها با استاندارد ۱۰۵۳ مشاهده شد، آب چاهها سولفات زیادی دارد. با بررسی چهار اندیس خوردگی (رایزنر و لانژلیه و پرکوریوس و تهاجمی)، آب چاهها خصوصیت خورندگی و رسوبگذاری دارند. در نرم افزار پایپر، آبها قلیایی غیر کربناته، جنس خاک منطقه گچی و آهکی است، که سولفات زیادی دارد. سولفات در پاییز بیشتر از تابستان است که به دلیل بارندگی، در پاییز است که سولفات خاک، به میزان بیشتری نسبت به تابستان، شسته و به چاهها میرود. در آنالیز رسوب شبکه، رسوب جدار چاه اکسید سیلیس و اکسید سولفید است و شبکه کربنات کلسیم است. با خروج آب چاه، هوادهی دی اکسید کربن آب را کاهش و بیکربنات به کربنات تبدیل و به دلیل افزایش دمای لوله، یا جنبش ملکولی ملکولهای آب کربنات موجود در آب به صورت کربنات کلسیم رسوب می کند.