سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا فرازمند – امور مهندسی شرکت برق منطقه ای مازنداران

چکیده:

بروز هر حادثه معلول عللی است و شناخت این علل کمک شایانی به جلوگیری از وقوع مجدد و مکرر آن حادثه و مألاً جلوگیری از اتلاف وقت نیروی انسانی، کاهش خسارات و نیل به هدف تامین برق مطمئن برای مشترکین می باشد . در این مقاله حوادث اتفاقیه در شبکه توزیع شرکت برق منطقه ای مازندران مطرح و عوامل آن تا حدود امکان مورد بررسی قرار گرفته است . همانطوریکه در طول این مقاله به آن اشاره خواهد شد درصد قابل ملاحظه ای از این حوادث قابل پیش بینی و جلوگیری است .