سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسعود خاکپور – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

بدون شک، نیروی انسانی از غنی ترین سرمایه های هر کشور در رسیدن به رشد و توسعه صنعتی به شمار می ورد. تجزیه کشورهای پیشرفته و صنعتی، گویای این نکته اصلی و اساسی است که این کشورها در نخستین گامهای توسعه خود، نگاهی ویژه همراه با برنامه ریزیهای دقیق در رابطه با فارغ التحصیلان و دانش اموختگان خود داشته اند و ضمن توسعه همه جانبه صنعتی و علمی، توانسته اند با برنامه های دقیق خود، معضلات و مشکلاتی نظیر بیکاری و… را حل نمایند. اما در کشور ما، برخی عوامل که ریشه اجتماعی، اقتصادی و … دارد، منجر به بروز پدیده بیکاری در فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصل توسعه پایدار باشند ، نادیده گرفته شده است.
از انجا که معضلاتی نظیر پدیده بیکاری در بین جوانان، دارای آثار و تبعات اجتماعی، خانوادگی و… در جامعه است، محقق درجستجوی این است که مشخص نماید چه عواملی منجر به بروز بیکاری در بین جوانان تحصیلکرده شده است، تا بر اساس یافته های آن بتواند برنامه های جامع جبران و پیشگیری از بروز این معضل اجتماعی را طراحی نماید. بنابراین بر اساس موارد فوق سوال اصلی زیر مطرح می گردد: چه عوامل منجر به پدیده بیکاری در فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالیدر شهر مشهد شده است؟
بر اساس سوال فوق ، فرضیه هایی مطرح می گردد که محقق بدنبال پاسخگویی به آنهاست.