سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران رستم زاده –

چکیده:

پرخاشگری و عصبانیت گریبان شهرهای امروزی را گرفته است. روانشناسان اعتقاد دارند پرخاشگریهای اجتماعی رضایت شهروندان را کاسته و چهره شهر را زشت می کند. واکنش اولیه شاهدان پرخاشگری در صورتی که مستقیما متضرر شوند یا جنگ است یا گریز. رانندگان عصبانی از زمره کسانی هستند که بیشترین وقت خود را در این جنگ و گریز تباه میکند و بی آنکه خود بداند درگیر نبردی نابرابر میباشند. نبردی که پیروزی نداشته و به بیماری روانی، احساس سرخوردگی و اجحاف و اعتیاد و …جنگجویان بی دفاع منجر خواهد شد.، همه شاهد آثار پرخاشگریها بر رفتار رانندگان هستیم، منظور از راننده پرخاشگر کسی است که به رفتارهای زیر متوسل می شود:
۱- تغییر مسیر ناگهانی و خطرناک
۲- سبقت غیر مجاز اتومبیل مقابل
۳- عدم رعایت فاصله با اتومبیل جلویی
۴- توهین، نعره کشیدن و رفتارهای ناپسند
۵- بوق زدن زائد و مکرر
۶- استفاده از نور بالا برای تنبیه راننده مقابل
۷- حرکت سریع و تعقیب و گریز اتومبیل دیگر
۸- سرعتهای نابجا
۹- مانور و تغییر مسیر به طور مکرر
۱۰- اشغال طولانی خط سرعت به قصد تنبیه اتومبیل پشت سر
۱۱- ترمزهای مکرر و ناگهانی برای تنبیه اتومبیل پشت سر
۱۲- انحراف از مسیر اصلی و حرکت در شانه جاده
۱۳- عبور از خط مقابل برای رهایی از ترافیک