سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

وحید پویافر – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی احمدی – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در بسیاری از آلیاژهای مقاوم حرارتی، اکسیداسیون در دمای بالا باعث تشکیل لایه محافظ Al2O3 میشود. این لایه در اثر سرمایش آلیاژ ممکن است از روی آلیاژ پوسته شود . عوامل مختلفی بر رفتار
اکسیداسیون و پوسته شدن این نوع آلیاژها تاثیر می گذراد که می توان به این موارد اشاره کرد : تاثیر ناخالصی ها و مخصوصاً مقدار سولفور بر رفتار اکسیداسیون این آلیاژها؛ سرعت سرمایش؛ ضخامت فلز پایه؛ نقش ناخالصی های اکسید ثانویه (PEGS) ؛ تنش های پسماند در اکسید و آلیاژ و … در این مقاله تأثیر عوامل مذکور بر رفتار اکسیداسیون آلیاژه ای مقاوم حرارتی بررسی شده و همچنین مدل هایی برای جوانه زنی و رشد جدایش و عدم چسبندگی آورده شده است.