سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن رضائی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
عزت اله رئیسی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محمد زارع – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

کیفیت آب در بعضی از بخشهای دشت کربال بسیار نامناسب است. به منظور بررسی علل شوری، هدایت الکتریکی و یونهای اصلی محلول در چاههای پمپاژ و بعضی پیزومترهای دستی اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که علت اصلی کاهش کیفیت آب د ردشت کربال، تبخیر از سطح سفره آب زیر زمینی می باشد. بعلاوه پیشروی آب دریاچه تشک در قسمتهای نزدیک به دریاچه باعث تغییر در ترکیب شیمیایی آب گردیده است.