سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن رضایی – دانشجوی کارشناس ارشد آبشناسی دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – گروه زمین شناسی، دانشگاه شیراز
محمد زارع – گروه زمین شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

کیفیت آب تعدادی از چشمه های تاقدیس رحمت بر خلاف انتظار بسیار نامناسب می باشد. به منظور بررسی علل شوری، هدایت الکتریکی و یونهای اصلی در چشمه ها، چاهها،و پیزومترهای تاقدیس رحمت و دشت مجاور اندازه گیریشده است. نتایج نشان می دهد که علت اصلی کاهش کیفیت در چشمه های کارستی، آب دشت مجاور می باشد که تحت اثر پدیده های نفوذ آب شور بداخل لایه آبدار کارستی و پدیده پخش (diffusion) باعث کاهش کیفیت آب کارستی شده است.