سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا فروزنده – کارشناسی ارشد مطالعات زنان

چکیده:

امروزه با اهمیت یافتن توسعه توجه افراد جامعه به سوی مراکز آموزش عالی بیش از گذشته شده است افزایش روز افزون این مراکز در نقاط مختلف شاهدی بر مدعای ماست.
در آستانه ورود به هزاره سوم میلادی که جهان در کنار حرکت سریع و رشد یابنده علمی هنگامی که نیاز به تحرک جامعه زنان را بیشتر احساس و ابراز می کند، ضرورت همکاری و مشارکت احاد افراد یکجامعه به نحوی موجه است
تحقق این امر بویژه در زمان که نیمی از جامعه، انسانی را تشکیل می دهند آنهم در آموزش عالی که هم زمینه، مساعدتررشد و ظهور و بروز این حرکت وجود دارد و محیط مساعدتری برای تمرین و تحقق آن است انتظاری معقول می باشد، لذا مهمترین و موثرترین عامل در بهره برداری بهینه از منابع مادی، معنوی و اساس توسعه، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه دانش و ظرفیت علمی نیروی انسانی است.
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هر کشور به عنوان مکان عالی محل تربیت نیروی انسانی با توانایی های علمی و اعتماد به نفس کافی در ارایه تفکرات و راه حلهای جدید و مبتکرانه است.
طبق طبقه بندی در «آبراهام مازلو» از نیازها، ۵ دسته نیاز برای انسان وجود دارد که به صورت یک سلسله مراتب، ارضاء نیازهای فیزیولوژیکی، یعنی نیاز به آب، غذا و … در پایین ترین رده نیاز؛ نیازهای اولیه و نیاز به خودیابی و تکاملرا در بالاترین رده این نیازها قرار داد. به طور کلی برای زنان امکان دخالت چندین نیاز به صورت ترکیبی وجود دارد.آنان ضمن داشتن انگیزه های اقتصادی و ایمنی می توانند به نیازهای احترام و تعلق توجه داشته و همچنین در این مسیر بر اساس نیاز به خوشکوفایی استعدادهای بالقوه خود را بالفعل در اورده و نیازهای بعدی را هم ارضا می نمایند.
لذا هر کس میل دارد در زندگی و در جامعه مورد تاییدواحترام قرار گیرد، در واقع تلاش بشتر زمان برای کسب موفقیت و جلب احترام می باشد. نیاز به موفقیت را به کار و کوشش وا میدارد تا از ظنر دیگران با رازش و با کیفیت شناخته شود. بر اساس این انگیزه فرد سعی می کندتا احترام دیگران را به دست آورد.
بدیهی استاحترام باید بر اساس شایستگی و قابلیت فرد باشد، در واقع تحصیلات و به نوعی ادامه تحصیل زنان، می تواند به نوعی به عنوان وسیله ای در جهت تحقق این هدف باشد.
با این وجود مینیمم که زنان جامعه ما درحال گذراند خط سیر تکاملی نیازهای مازلو و ارتقاء در جهتمراحل عالی این هرم می باشندیعنی از نیازهای فیزیولوژیک به سمت نیازهای اجتماعی، نیاز به احترام و عزت نفس و نیاز به خودیابی و یا تحقق ذات در حال صعود هستند.
در این راستا دراین مقاله، بر آنیم تا به بررسی علل و انگیزه های موجود در این زمینه پیرامون این اقبال گسترده، زنان به آموزش عالی بپردازیم.