سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود خدادادی – کارشناس ارشد واحد کنترل فرآیند کارخانه ذوب خاتون آباد.
علیرضا معینی – پژوهشگر امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه.
علی سعیدی – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

تشکیل مگنتیت بیش از حد در حین عملیات تبدیل مات در کنورتر پیرس اسمیت یکی از عوامل مضر عملیاتی بوده و مشکلاتی همچون : کاهش حجم مف ید کنورتر و درنتیجه کاهش ظرفیت تولید، افزایش تلفات مس در سرباره، افزایش عملیات پانچینگ کنورتر، افزایش تولید ته پاتیلی، افزایش مواد سرد در گردش و … را بدنیال خواهد داشت . در این تحقیق با بررسی شرایط اندازه دانه سیلیس مصرفی در کنورتر، بررسی اثر نسبتFe/SiO2س رباره، بررسی اثر نسبتFe/Cu مات و بررسی روش حبس سرباره بلیستر در سیکلهای عملیاتی کنورترهای ذوب مس خاتون آباد مشخص گردید که با مصرفی واستفاده از سیلیس با اندازه دانه ۲۰-۱۵mm و استفاده از درصد آهن مات وضرایب استوکیومتری واکنش تشکیل سرباره برای محاسبه سیلیس م صرفی به جای ر وابط تجربی و نهایتا شارژ سیلیس بیشتر به میزان ۱/۱%نسبت به حالت استوکیومتری میتوان مشکل بیلد آپ بدنه کنورترها را به یک سوم تقلیل و نهایتا میزان مواد سرد تولیدی را به نصف کاهش داد.