سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی قلم چی – شرکت تکاب
مرتضی فارسی – شرکت برق منطقه ای باختر

چکیده:

تلفات اضافی که از جریان مولفه منفی استاتور بوجود می آیند ابتدا در سطح روتور نمایان می شود که باعث برافروخته شدن سطح روتور می گردد سپس در گوه های شیار تاثیر گذاشته که اگر مقدار آن زیاد باشد این گوه ها را از جای خود کنده و در طول شیار در جهت محوری حرکت داده تا جایی که به حلقه های نگهدارنده انتهایی برخورد کرده و باعث خردشدن آنها میشوند . جهت حفاظت ژنراتور در برابر خطرات ناشی از عدم تقارن بار یا خطاهای نامتقارن سیستم که موجب پدید آمدن جریان مولفه منفی می شود از رله مولفه منفی استفاده می گردد این رله ها معمولاً از نوع جریان زیاد هستند . [۳]
در این مقاله، عملکرد این حفاظت از ابتدای راه اندازی نیروگاه گازی ری تا پایان سال ۱۳۷۱ با استفاده از وقایع ثبت شده در دفاتر شیفت و اطلاعات کارشناسان و تکنیسینهای نیروگاه، بررسی شده است . نتایج بدست آمده حاکی از ۲۹ بار عملکرد رله مولفه منفی در طی این مدت بوده که متعلق به ۱۱ ژنراتور از ۴۰ ژنراتور موجود در این نیروگاه می باشد .