سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل پورسعیدی – استادیارگروه مکانیک، دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، کارشناس شرکت ت
فردین عقبائی – کارشناس شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران.

چکیده:

ارزیابی عمر باقیمانده اجزاء اصلی بویلرهای نیروگاهی (نظیر لوله های خطوط اصلی بخار، ری هیتر و سوپر هیتر) که تحت شرایط دمایی و تنشی بالا کار کرده و تحت تاثیر پدیده هایی همچون خزش و خستگی قرار می گیرند همواره بعنوان ضرورتی جهت پیشگیری از تخریب ناگهانی آنها در اکثر کشورهای دنیا مورد توجه بوده است. بدین منظور آزمایشات غیر مخرب متنوعی در نواحی بحرانی، بمنظور آگاهی از رخداد احتمالی تغییرات ریز ساختاری قطعات تحت بررسی، در طول مدت زمان سرویس دهی بکار می رود. در این راستا نواحی بحرانی تعیین شده از قبل همانند نواحی جوش، نواحی خم یا زانویی مربوط به لوله اصلی بخار یکی از نیروگاههای کشورکه حدودا ۱۰۰۰۰۰ ساعت تحت بهره برداری قرار گرفته است با استفاده از روش متالوگرافی غیر مخرب، همراه با محاسبات ارزیابی وضعیت خطوط اصلی بخار تحت بررسی قرار گرفت. یافته های آزمایشگاهی حاکی از زوال مولفه های ساختاری، جدایش ذرات کاربیدی در مرزدانه ها و ترک مرزدانه ای در زمینه دارد که با استناد به استانداردها و روشهای ارزیابی مورد استفاده وضعیت قطعه مزبور دلالت بر آن دارد که ۴۰-۳۰ درصد از عمر خزشی آن سپری شده است و می تواند حداقل ۹۰۰۰۰ ساعت تحت شرایط سرویس دهی نرمال قرار گیرد.