سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود شیخی – کارشناس ارشد فرآیند،امور مهندسی مجتمع مس سرچشمه.

چکیده:

بدلیل اینکه نگارنده در مجتمع مس سرچشمه با توقفات یا تعمیرات فرآیند عملیات تجهیزات برخورد نموده ودر بررسی های خود ،متوجه کم آگاهی از اهمیت فلسفه منطق و کنترل فازی در راهبری تجهیزات شده است، در این نوشتار با ارائه یک کاربرد صنعتی، به ویژگی منطق فازی و اینکه چگونه به مهندسان در حل مسائل کنترل غیرخطی کمک می کند، پرداخته خواهد شد. منطق فازی ، که از نظر ریاضی برهان آوری انسان را تقلید می کند ،یک راه شهودی برای طراحی بلوک های عملیاتی برای سیستم های کنترل هوشمند، آشکارسازی پیشرفته عیب ودیگر کاربردهای پیجیده ، فراهم می کند. در این جا یک سیستم خبره عیب شناسی ماشین نشان دهنده سیستم های فازی سلسله مراتبی ، توضیح داده خواهد شد و بدنبال آن با استفاده از منطق فازی کنترل غیرخطی و تصمیم گیری،یک بررسی روی عمر مولدهای ذوب مجتمع مس سرچشمه ارائه می گردد.