سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرعباس کمان بدست – دانشجوی دکترای سازه های آبی، واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

فرسایش رودخانه ها مشکلاتی از قبیل تخریب اراضی، جاده ها، روستاها و… را بدنبال داشته که بررسی عوامل آن و نیز شناخت پارامترهای موثر در فرسایش، ما را در کنترل این امر اجتناب ناپذیر یاری میدهد. ساخت سازه های آبشکن، روش غیر مستقیم در سامانده دهی رودخانه ها میباشد، بهعبارت روشنتر احداث این سازه ها همانند سپری در مقابل جراین قرار گرفته و در اینصورت کناره ها از خطر فرسایش مصون می مانند. در راستای این هدف، اندازه گیری فرسایش پای سازه ها به دلیل اهمیت نگهداری سازه ها، به صورت بازدید میدانی انجام شده ودر سه رودخانه کرخه و زهره (خوزستان) ، کشکان (خرم آباد)، و تعداد ۲۲ سازه مورد مطالعه قرار گرفت و با توجه به موفقیت یا عدم موفقیت طرح ها و استفاده از روابط تجربی ، فرمولها و تحقیقات انجام شده، نتیجه به صورت مقاله حاضر ارائه گردیده است.