سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید حیدری – دانشگاه لرستان
بهزاد گودرزی – شرکت دانه های روغنی لرستان
جهانشیر شناکرمی – دانشگاه لرستان
خسرو پیری – دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور بررسی پتاسیل عملکرد ارقام کلزا و معرفی رقم های برتر برای کشت در استان که از منطاق مستعد برای کشت کلزا است. آزمایشی در دانشکده کشاورزی خرم آبا درد سال ۱۳۷۸ با ۱۷ رقم کلزا در یک سطح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به انجام رسید. فاصله ردیف مرود استفاده ۴۵ سانتی متر بود.