سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وهاب پیروزپناه – استاد گروه مکانیک دانشگاه تبریز
مهدی موسی زاده – محقق ارشد شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
علیرضا فیروزگان – محقق ارشد شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
محمدرضا رستمی – محقق ارشد شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو

چکیده:

وجود اختلاف در فرمول شیمیایی ، خواص فیزیکی و رفتار احتراقی بین سوخت گاز طبیعی و سوختهای هیدروکربنی مایع باعث میشود که عملکرد ، آلایندگی و مصرف سوخت کاملاً متفاوتی در موتور های احتراق داخلی بوجود آید. بالا بودن عدد اکتان این سوخت باعث می شود تا راندمان حرارتی و قابلیت کاردهی سیکل ترمودینامیکی حاکم بر موتور افزایش یابد. از طرف دیگر، گازی شکل بودن و اشغال حجم زیاد و همچنین پایین بودن سرعت پیشروی شعله در مخلوط، باعث کاهش فشار میانگین مؤثر ترمزی در طی سیکل و به تبع آن توان تولید شده می گردد. با استفاده از مطالعات، تحقیقات و تجربیات صورت گرفته، اثر پارامترهای مهم در عملکرد و آلایندگی موتور شامل نسبت تراکم، زاویه جرقه و نسبت هوا به سوخت مورد بحث و بررسی کامل قرار می گیر د. همچنین اهمیت تنظیم مجموعه سوخت رسانی گاز طبیعی با بررسی اثر آن بر روی عملکرد و آلایندگی موتور اشاره می گردد. در انتها به استفاده از گاز طبیعی در موتورهای دیزلی و اثر آن بر رویپارامترهای عملکرد ، آلایندگی و مصرف سوخت به تفصیل پرداخته می شود.