سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا مقدسی – دکتری مهندسی شیمی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهن
اسماعیل خسروبیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه
سیدمحسن حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

چکیده:

راکتور(Up Flow anaerobic sludge blanket) UASB در مقیاس نیمه صنعتی با ا ستفاده از نتایج گزارش شده طراحی و ساخته شد و امکان سنجی تصفیه فاضلابهای صنایع شیر در شرایط دمای پائین , طی ۳۳۰ روز مورد بررسی قرار گرفت . مدل ریاضی توزیع ذرات جامد در طول راکتور , جهت پیش بینی ارتفاع روکش لجن در دماهای متعدد به منظور تعیین وضعیت تجهیزات جداسازی جامد- مایع- گاز(GLS)و ارتفاع راکتور, استفاده گردید ؛ پیش بینی این مدلانطباق مناسبی با مشاهدات آزمایشی در رابطه با پروفایل توزیع ذرات جامد در راکتور و ارتفاع روکش لجن نشان داد .آنالیز ریاضی منحنی ردیاب حضور انواع جریانهای مخلوط شونده(Mixed Flow) را در ناحیه بستر لجن نشان داد وهمچنین مشخص شد که میزان نواحی مرده(dead-Zone)و جریانات فرعی (by-pass-flow) با تغییر دمای عملیاتی تغییر می کند.