سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر قندی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

با توجه به محدودیت های پتانسیل افزایش سطح زیر کشت می توان گفت که افزایش عملرد می تواند نقطه اتکا راهکارهایع ملی برای پاسخگویی به نیازهای مصرف باشید نگاهی به عملرد آبی طی سال های ۶۱ تا ۷۹ حایک است که طی این دوره عملکرد از حدود ۱۸۴۰ کیلوگرم دره کتار به ۳۲۰۰ کیلوگرم دره کتار افزایش یافته است که در این راستا معرفی ارقام اصلاح شده جدید نقش مهمی را برع هده داشته اند.