سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین حدادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مسعود محسنی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مجید زمانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد نهائی، تعداد ۸ هیبرید جدید ذرت شیرین با یک شاهد (دانه طلائی KSC 403) در منطقه ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل قائم شهر در سال ۱۳۸۶ در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار و هر رقم در ۴ ردیف ۵/۶ متری کشت گردید . برداشت از دو ردیف وسط صورت گرفته، پس از محاسبه تعداد بوته های برداشتی و تعیین عملکرد هر رقم در هر تکرار محاسبات آماری لازم و مقایسه میانگین ها و مقایسه عملکرد هر رقم انجام گرفت. ارقام BASIN با عملکرد ۵/۵ تن در هکتار، POWER HOUSE با عملکرد ۵/۲ تن در هکتار و EX08716636 با عملکرد ۴/۳ تن در هکتار دارای عملکرد بیشتری از شاهد (KSC 403) با عملکرد ۴/۱ تن در هکتار بودند.