سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمن ستوده – دانشکده فنی و مهندسی‐ گروه مهندسی شیمی‐ دانشگاه اراک
اعظم هاشمی خواه – دانشکده فنی و مهندسی‐ گروه مهندسی شیمی ‐ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گ
اسحاق مرادیان – دانشکده فنی و مهندسی‐ گروه مهندسی شیمی ‐ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گ
یوسف رحیمی کشکولی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده:

در این مقاله یک واحد استخراج کننده کوچک از طریق انتشار غشایی میکرو فیلتری بعنوان محیط انتشار برای فرایندهای استخراج مایع – مایع ارائه شده است. عملکرد این استخراج کننده جدید در ٦ سیستم تجربی آزمایش شده است. هر یک از این سیستمها دارای محیط انتشار مختلفی برای اندازه گیری اثرات سرعت جریان روی میزان مخلوط شدن و ویژگیهای انتقال جرم میباشند. در مورد همه سیستم ها، نتایج قطر کوچکی را برای قطره، نشان میدهند که با افزایش سرعت حجمی جریان کاهش مییابد و بازده استخراج بدلیل افزایش مساحت ویژه بین سطوح و کاهش فاصله انتشار بسیار افزایش مییابد. ظرفیت دستگاه استخراج کننده کوچکحدود (m2h) 500m3 است و بازده انتقال جرم در آن از نظر تئوری تقریبًا برابر با یک است. بدلیل طراحی ساده، هزینه اندک تولید و افزایش بازده انتشار غشایی، از این دستگاه می توان بطور گسترده در صنعت استفاده نمود.