سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم افشاری – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دمای باتری متأثر از شرایط مرزی، ساختمان، نوع باتری و مهم‌تر از همه واکنشهای شیمیایی داخل باتری است. این دما بر ظرفیت، مشخصه ولتاژ و مدت سرویس‌دهی اثر می‌گذارد و محدوده مجاز دمایی باتری بسیار اندک می‌باشد. در این مقاله توزیع دما در باتری نیکل متال هیدرید مورد بررسی قرار گرفته است و منحنی عملکرد باتری با توجه به تأثیرات متقابل دما و ولتاز باتری، به عنوان مهم‌ترین مشخصه باتری ارائه شده است. معادلات حاکم بر مسأله، معادله انتقال حرارت فوریه سه بعدی در دستگاه استوانه‌ای با خواص ترمودینامیکی و ترم چشمه متغیر می‌باشد که با معادلات الکتروشیمیایی به منظور محاسبه نرخ گرمای تولیدی کوپل می‌باشد. برای حل معادلات از روش شبیه‌سازی عددی استفاده شده است.