سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مهرآیین (شاسوند) – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
محمدرضا فیضی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
سید حسین حسینی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
مسلم بخشیان – دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله عملکرد DVR تحت کمبود های ولتاژ متفاوت، با استفاده از نرم افزار PSCAD شبیه سازی شده است. سپس تحلیلهای مربوط به توانائی سیستم شامل ظرفیت و کیفیت جبرانسازی انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدلهای ارائه شده در این مقاله در برابر کمبودهای ولتاژ متعادل و غیر متعادل که توسط خطاهای موجود در سیستم توزیع ایجاد می گردند، عملکرد خوبی از خود نشان می دهند. بررسی دقیق نشان می دهد که با انتخاب مناسب اجزای DVR بخوبی می توان با کمبودهای ولتاژ شدید با مقادیر مختلف به مصالحه رسید. علاوه بر این روش بدست آوردن ولتاژ خروجی با کیفیت هنگام کمبود ولتاژ توسط DVR بیان شده است.