سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان خاکباز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان.
محمد رنجبر – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده:

با توجه به اهمیتی که زغال سنگ دارد، بررسیهایی جهت بهبود راندمان کارخانه زغالشویی انجام شده است. حدود نیمی از بار اولیه کارخانه زغالشویی زرند با روش فلوتاسیون شسته می شود. نتایج نمونه گیریهای معمول در کارخانه نشان می دهد که راندمان بخش فلوتاسیون کم است. بهبود راندمان این بخش تاثیر زیادی در راندمان کلی کارخانه دارد.
طبق بررسیهای بعمل آمده در کارخانه، بار اولیه فلوتاسیون از نظر دانه بندی و غلظت وزنی جامد مناسب نیست. فیلترها قادر به آبگیری ذرات ریز کنسانتره نیستند.
مطالعات آزمایشگاهی به منظور بررسی قابلیت شستشوی بار اولیه بخش فلوتاسیون کارخانه انجام گردیده است. با استفاده از کلکتورها و کف سازهای معمول می توان کنسانتره ای با راندمان مناسب بدست آورد. همچنین مقایسه ای بین کف سازی های معمول مورد استفاده در کارخانه با کف ساز جدیدی موسسم به MR551 انجام گردید و نتایج حاصل از آزمایشات حاکی از این می باشد که استفاده از این کف ساز جدید نتایج بهتری در بر خواهد داشت. در پایان پشنهادهایی جهت رفع بعضی از اشکلات موجود در این بخش ارائه شده است.