سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی زاهدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست، دانشکده محیط زیست
شیوا زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
محمدرضا محجوب – کارشناسی ارشد برنامه ریزی و طراحی شهری
نوشین خزاعی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

چکیده:
بخش ساختمان حدود ۴۰ درصد از کل انرژی مصرفی را در ایران را شامل می شود که ۸/۹۸ درصد تامین سوخت آن از منابع نفتی و گازی صورت می گیرد. با بکارگیری استراتژی های صرفه جویی انرژی در ساختمان می توان بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی را کاهش داد که ضمن منافع اقتصادی فراوان در کشور منجر به کاهش آلودگی هوا نیز می شود. در این راستا تکنیک های ارزان قیمت مانند استفاده از عایق های حرارتی در اولویت های برنامه ریزی کلان کشور قرار دارند. استفاده از مواد زیستی با توجه به تاثیرات زیست محیطی کمتر و امکان استفاده مجدد می تواند جایگزین مناسبی برای مواد مصنوعی باشد. این مطالعه با ارزیابی و مقایسه چرخه حیات عایق فیبر کنف با سایر عایق های مصنوعی عملکرد انرژی را از منظر زیست محیطی بررسی می کند.