سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا مویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی – دانشکده تحصیلات تکمیلی – دان
مهدی ارجمند – استادیار – دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی – دانشکده تحصیلات تکم

چکیده:

یکی از روشهای رایج در فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی استفاده از حلال آمین می باشد . امروزه واحدهای آمین در بیشتر کشورهای صاحب صنایع گاز و به وفور دریافت می شوند و بیشتر
تحقیقات در این زمینه در مواردی مثل بهینه سازی در شرایط عملیاتی و نوع حلال صورت می گیرد، نه در مورد طراحی واحد . بعبارت بهتر امروزه تحقیق در مورد عملکرد حلالها بصورت تنها، به شکل ترکیبی، تغییر در شرایط عملیاتی ( دما و فشار و … ) و یافتن حالات بهینه در این موارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد . تحقیق حاضر تحلیلی بر عملکرد بهینه حلال ترکیبی دی اتانول آمین و متیل دی اتانول آمین را نسبت به حلالهای تکی در شیرین سازی گاز به کمک نرم افزار HYSISمی باشد