سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طارق مهدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مازیار رادان – دانشجو دوره کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه یزد

چکیده:

در فرهنگ عامه وقتی صحبت از ساختمان مقاوم و ایمن در برابر زلزله می شود، ذهن اکثر افراد متوجه مقاوم و ایمن بودن سازه ساختمان در برابر زلزله می گردد. در ایران تاکنوت در بررسی آثار تخریب زلزله در ساختمان، توجه اصلی بر سازه ساختمان متمرکز بوده است و اکثرا راه حل های ایمنی سازی سازه مورد توجه بوده و کمتر به قطعات الحاقی، اجزای جدا از سازه و یا بعبارت دیگر اجزای غیر سازه ای، پرداخته شده است.
در بررسی اثر زلزله بر تجهیزات برقی و قطعات مکانیکی، در بیشتر موارد اینگونه قطعات به شکل جسم صلب مدل سازی می شوند. به علت اهمیت این موضوع، تاکنون بررسی های متعددی انجام شده است. مسائل مربوط به حرکت لغزشی جسم صلب از جمله مسائلی است که توسط تعدادی زیادی از پژوهشگران به آن پرداخته شده و با استفاده از روش های مختلف تحلیلی و تجربی، راه حل های مختلفی برای آن ارائه شده است.
در اینمقاله، رفتار جسم صلب را تحت اثر مستقیم زلزله بررسی شده است. در ابتدا با استفاده از نرم افزار SIMQKE زلزله های مختلف را شبیه سازی کردیم. سپس آن ها را در نرم افزار Slide-Stick بکار برده و با استفاده از نتایج به دست آمده رفتار این قطعات را که شامل حداکثر تغییر مکان بلوک و حداکثر شتاب نظیر می شود را بررسی نمودیم. در مرحله بعد نحوه مهار آن ها مورد بررسی قرار گرفت.